Khóa cửa nhôm

Mã sản phẩm  Kaadas S10-5W
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen
Mở khóa  

Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app điện thoại

Khả dụng   20 vân tay, 100 thẻ từ và 10 mã số.
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL588 LX
Mã sản phẩm  KL588 LX
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Vàng champage
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app điện thoại
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Khóa điện tử cửa nhôm KL588 LX
8.890.000 đ
9.890.000 đ
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599CW
Mã sản phẩm  KL599 CB
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Vàng champage
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app TT lock
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599CW
Mã sản phẩm  KL599 LX
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Vàng champage
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app TT lock
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 Black
Mã sản phẩm  KL599 Black
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Đen
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app wifi (mua thêm modul)
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Khóa điện tử cửa nhôm KL599 Black
8.190.000 đ
9.190.000 đ
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 LX Gray
Mã sản phẩm  KL599 LX Gray
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Xám
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app wifi
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 LX
Mã sản phẩm  KL599 LX
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Vàng champage
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app điện thoại
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 RB
Mã sản phẩm  KL599 RB
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Đen, xám
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 RG
Mã sản phẩm  KL599 RG
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Đen, xám
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 Slide
Mã sản phẩm  KL599 Slide
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Ghi, đen, vàng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app điện thoại
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 LX Gray
Mã sản phẩm  KL599 LX Gray
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Xám
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 LX
Mã sản phẩm  KL599 LX
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Vàng champage
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 RB
Mã sản phẩm  KL599 RB
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Đen, xám
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 RG
Mã sản phẩm  KL599 RG
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Đen, xám
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Khóa điện tử cửa nhôm KL599 RG
7.390.000 đ
8.390.000 đ
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 Slide
Mã sản phẩm  KL599 Slide
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Ghi, đen, vàng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Khóa điện tử cửa nhôm KL599 Slide
9.390.000 đ
10.390.000 đ
Mã sản phẩm  R7-5
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đen viền inox
Mở khóa  

Vân tay, mã số, thẻ từ

Mở rộng thêm bluetooth (mua thêm phụ kiện)

Khả dụng   1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ
Nội dung Khóa điện tử không tay cầm GD60B vân tay hai chiều
Mã sản phẩm  GA-60B
Chất liệu   Hợp kim, nhựa
Màu sắc   Đen
Mở khóa  

Mặt ngoài: Vân tay, mã số, thẻ từ
Kết nối điện thoại qua bluetooth hoặc wifi, kết nối thêm điều khiển từ xa (cần mua thêm modul)

Mặt trong: Vân tay, chìa cơ, App điện thoại

Nội dung Khóa điện tử không tay cầm GA60H cửa trượt
Mã sản phẩm  GA-60H
Chất liệu   Hợp kim, nhựa
Màu sắc   Đen
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ
Kết nối điện thoại qua bluetooth hoặc wifi, kết nối thêm điều khiển từ xa (cần mua thêm modul)
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm MD671
Mã sản phẩm MD671
Chất liệu Hợp kim kẽm đúc
Màu sắc Vàng Champage, Đen, ghi bạc
Mở khóa Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Khả dụng 03 master (vân tay/mật khẩu/thẻ) 300 tổng dung lượng vân tay + mật khẩu + thẻ
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm MD670
Mã sản phẩm MD670
Chất liệu Inox 304
Màu sắc Đen, Inox
Mở khóa Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Khả dụng 03 master (vân tay/mật khẩu/thẻ) 300 tổng dung lượng vân tay + mật khẩu + thẻ
Khóa điện tử cửa nhôm MD670
4.250.000 đ
4.500.000 đ